مزایده خودروهای متوقف شده در گمرک، مردادماه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از مزایده خودروهایی که مدت‌ها قبل به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش در گمرک متوقف شده بودند در مردادماه خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175100/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF