مرکز دادرسی مالیاتی، سنگر تظلم‌خواهی مردم در حوزه مالیات است


تهران – ایرنا – رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: مرکز دادرسی مالیاتی سنگر تظلم‌خواهی مردم و مؤدیان مالیاتی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395159/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری