مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054916/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری