مرکز آمار: تورم صنعت و خدمات کاهش یافت

مرکز آمار: تورم صنعت و خدمات کاهش یافت

به گزارش ایرنا، این گزارش‌ها نشان می‌دهد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۳۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است. تورم سالانه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۶.۸ و ۵۶.۷ درصد بود.

مرکز آمار همچنین در گزارش دیگری اعلام کرد که تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش خدمات هم کاهش یافته است. طبق این گزارش، تورم سالانه بخش خدمات که در پایان سال گذشته به ۵۴.۵ رسیده بود، در پایان فروردین ۱۴۰۳ به ۵۱.۷ درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار: تورم صنعت و خدمات کاهش یافت

همچنین تورم نقطه به نقطه بخش خدمات از ۴۹.۸ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

مرکز آمار: تورم صنعت و خدمات کاهش یافت

منبع: https://www.irna.ir/news/85477503/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری