مردوخی: برای مهار تورم بخش خصوصی هم باید حساس شود


تهران- ایرنا- «بایزید مردوخی» اقتصاددان با اشاره به چالش فرسودگی نظام تدبیر برای تحقق اهدافی چون مهار تورم، اصلاح شیوه مدیریت بخش خصوصی را در تحقق این هدف و نیز رشد تولید موثر می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086358/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری