مردم یارانه نقدی را بیشتر ترجیح می‌دهند تا کالابرگ الکترونیکی


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه اجرای کوپن و کالابرگ در گذشته، گفت: مردم دریافت یارانه نقدی را به کالابرگ الکترونیکی بیشتر ترجیح می‌دهند و یارانه نقدی به آنها حق انتخاب می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978351/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری