مردم آمریکا غذای تاریخ مصرف گذشته می‌خورند


تهران- ایرنا- میلیون‌ها آمریکایی در واکنش به گرانی شدید کالاها به خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته روی آورده‌اند و صف‌های طولانی برای خرید این کالاها در فروشگاه‌ها تشکیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975181/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری