مرتضوی:راهبرد دولت تأمین درمان رایگان است/ استقلال صندوق‌های بازنشستگی ضروری است


تهران – ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم، تأمین درمان رایگان برای مردم است و در این مسیر در حال بسترسازی برای تثبیت آن در کل مجموعه‌های درمانی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996551/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری