مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی سیستان منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد طی حکمی حسین سنجرانی را به مدت سه سال به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85420613/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری