مدیران بهره‌ور تا ۳ برابر حقوق ماهیانه پاداش دریافت می‌کنند


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مطابق آئین نامه سازمان اداری و استخدامی پاداش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی متکی به بهره‌وری است و اگر امتیاز بالای ۵۰ را کسب کنند به صورت سطح‌بندی تا سه برابر حقوق ماهیانه پاداش دریافت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172590/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF