مدیران ارشد اقتصادی دولت در نشست مشترک چه گفتند؟


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک سخنگوی اقتصادی دولت اهم برنامه های دولت سیزدهم در سال جاری و نیز نحوه تأمین منابع و هزینه‌کرد بودجه را تشریح کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446873/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری