مخالفت مجلس با توقف بررسی «طرح مالیات بر عایدی سرمایه»


تهران – ایرنا – وکلای ملت با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف بررسی «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985894/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری