محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد تومانی در دادگاه تجدیدنظر


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فردی که در حوزه واردات خودروهای لوکس اقدام به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی کرده بود، با پیگیری‌‏های حقوقی سازمان مالیاتی، در دادگاه تجدیدنظر مجرم شناخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956475/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری