محکومیت سوءاستفاده‌کنندگان از هویت افراد کم اطلاع برای تأسیس شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به کلیه سوءاستفاده‌کنندگان در موضوع شرکت‌های صوری هشدار داد از اقدامات متقلبانه و مجرمانه‌ای که موجب فرار مالیاتی می‌شود جدا پرهیز نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867665/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3

وی افزود: با کشف سرنخ‌های جدید، متهم دیگری به نامه (خانم م.ص) که افراد بی‌بضاعت و کم‌اطلاع را در سطح شهر تهران شناسایی و با اخذ وکالت‌نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از این افراد، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی باهدف پوشش و اختفای منشأ فعالیت‌های اقتصادی و با سوءاستفاده از هویت این افراد، موجبات فرار مالیاتی گسترده را فراهم کرد، شناسایی و دستگیر شد.

ریاحی با بیان اینکه به اینکه متهمین پرونده به مجازات‌های حبس، جزای نقدی، ضبط اموال و … محکوم شدند، تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تأسیس شرکت‌های صوری، قاطعانه برخورد کرده و  با استناد به قوانین مربوطه و اتکا به تصمیمات قاطع مراجع قضایی، ذی‌نفعان واقعی را شناسایی و علاوه بر معرفی به مرجع قضایی، مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان مالیاتی، تاجمیر ریاحی با اشاره به جزئیات این پرونده که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی، در نهایت منجر به صدور دادنامه محکومیت شد گفت: متهمان (آقایان م. ت و م.ب و م.ب) که در سال‌های گذشته با تأسیس یک دفتر به‌عنوان محل کار در یکی از مناطق شمال تهران اقدام به تشکیل و ثبت شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی در سطح گسترده می‌کردند با شکایت دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان و دستورات قضایی لازم، توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران دستگیر شدند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری