«محمد رضوانی فر» رییس کل گمرک شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد رضوانی فر را به عنوان رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964363/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری