محل هزینه مالیات‌‏های دریافتی به طور دقیق و شفاف قابل شناسایی است


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: امروز مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه‌های عمومی در جامعه است. محل هزینه مالیات‏‌های دریافتی در قوانین کشور بخصوص قوانین بودجه سالانه به طور دقیق و شفاف قابل شناسایی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85408931/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری