«محرمانگی» اسم رمز هجمه به مولدسازی دارایی‌های دولت


تهران- ایرنا- حواشی و واکنش‌ها به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت از زمانی آغاز شد که برخی رسانه‌ها مدعی محرمانگی این مصوبه شدند؛ در حالی که این مصوبه محرمانه نبود و هم اصل مصوبه و هم آیین نامه اجرایی در سایت سازمان خصوصی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031828/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری