مجوز دولت برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری تا سقف ۵ سال کارکرد


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: دولت مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری از سوی وزارت صمت را صادر کرد که تا سقف ۵ سال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107251/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B5

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری