مجوزها و استعلام‌های حوزه تجارت و گمرکی باید یک هفته‌ای صادر شود


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118023/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری