مجوزهای بلاتکلیف دستگاه‌های متخلف از اول دی صادر می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ابتدای دی ماه نخستین مجوزهای دستگاه‌هایی که همکاری نداشتند، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973882/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری