مجمع تشخیص موادی از بودجه ۱۴۰۲ را مغایر سیاست‌های کلان دانست


تهران- ایرنا- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «بندالحاقی۱۰ تبصره۱۱» و «بند الحاقی۵ تبصره۸» و «بند ل تبصره۹» را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057462/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری