مجلس یازدهم با هدف مهار تورم اختیار خلق پول را به شورای بانک مرکزی سپرد


سمنان- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از مجلس یازدهم اختیار خلق پول و افزایش نقدینگی بر عهده دولت بود، اما بر اساس قانون تصویب شده در مجلس یازدهم، این اختیار به منظور مهار تورم از دولت گرفته و به شورای بانک مرکزی سپرده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986053/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری