مجلس مقصر تورم ناشی از مصوبات بودجه‌ای اخیر است


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییرات گسترده و بی مورد در لایحه بودجه باعث ایجاد کسری بودجه و تورم خواهد شد، گفت: مجلس با این اقدام خود در تورم‌های احتمالی و مشکلات اقتصادی سهیم خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048271/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری