مجلس عقب‌نشینی کرد/ احکام مالایطاق از لایحه برنامه حذف می‌شوند


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: آن بخش از مصوبات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه که در صحن کمیسیون بررسی نشده است، به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85237059/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری