مجلس جداول بودجه را با ۵ ماه تاخیر به دولت ارسال کرد

انتقادات از تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه سال جاری در حالی است که مرور اتفاقات رخ داده در این باره نشان می‌دهد، علت این موضوع، تاخیر ۵ماهه مجلس در ارسال جداول قانون بودجه سال جاری است.

به گزارش ایرنا، پس از طرح انتقادات از دولت مبنی بر عدم تخصیص بودجه اشتغال (تبصره ۱۸) در صحن علنی هفته گذشته مجلس، به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس «تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه» را ناشی از قصور دولت عنوان کرده است.

بازخواست دولت به دلیل خطای مجلس!

تاخیر بی‌سابقه مجلس در ارسال جداول قانون بودجه به دولت، باعث شد کشور نیمی از سال را بدون اطلاع از جزئیات ارقام قانون بودجه سپری کند. با این حال دولت هرگز بنا نداشت قصور بی‌سابقه مجلس در این رابطه را رسانه‌ای کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939986/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

این نماینده مجلس نوشته است: مطابق بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز قانون بودجه در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده، باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد همچنین طبق جز (۹) بند الف تبصره (۱۸) همین قانون، دستورالعمل اجرایی این بند باید تا خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب می‌رسید که این امر با ۶۴ روز تاخیر انجام شد.

ماجرا از این قرار است که پیچیده شدن ارقام جداول بودجه به علت مصوبات مجلس، باعث ناترازی منابع و مصارف بودجه شد. همین مسئله موجب شد مجلس ۵ ماه برای تراز کردن جداول منابع و مصارف بودجه وقت بخرد. در نهایت مجلس جداول مذکور را در مرداد ماه امسال به دولت ارسال کرد و دولت نیز آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور را به تصویب رساند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری