مجلس به توصیه رهبری مبنی بر کنترل هزینه‌ها در بودجه عمل می‌کند؟


تهران- ایرنا- در حالی که رهبر معظم انقلاب روز گذشته بر لزوم خودداری جدی مجلس از تحمیل هزینه اضافی در بودجه تاکید کردند، باید دید مجلس به این توصیه رهبری عمل خواهد کرد یا همچون دوره‌های گذشته به تحمیل هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و اولویت دادن دغدغه‌های انتخاباتی بر دغدغه ملی کنونی یعنی «کنترل تورم» می‌پردازد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85015024/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری