مجلس باعث افزایش کسری بودجه شده است

وی افزود: این تورم اثر افزایش حقوق کارکنان دولت را هم از بین می‌برد و کارکنان دولت قطعاً آماده‌اند که حقوقشان افزایش پیدا نکند اما تورم ثابت بماند چون تورم ۴۰ درصد است در صورتی که می‌خواهند حقوق کارکنان دولت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهند.

وی اظهار داشت: لازم است از سیاست‌های حالت این چنینی در بودجه که منجر به کسر بودجه و تورم می‌شود پرهیز شود. مجلس با تغییرات خود نباید منجر به کسری بودجه شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی لایحه بودجه را تنظیم کردند مجلس باید تغییراتی که لازم می‌داند کم و کسری‌ها را بر اساس منابع و مصارف بودجه ببیند و منابع واقعی را ببیند و کاری کند که شکاف بودجه‌ای و کسر ایجاد نشود.

وی افزود: مجلس با تصمیمات اخیری که گرفته بدون منابع واقعی و در نظر گرفتن درآمدهای واقعی، سقف بودجه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه‌های دولت که بیشتر جاری است منجر به تورم شده و تأثیر زیادی روی درآمدهای افراد و جامعه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947375/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

«علی قنبری» در گفت‌وگو با ایرنا درباره پیامدهای تغییرات مجلس در بودجه اظهار داشت: این کسر بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و این مساله تورم را منجر می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری