متولدین ۱۴۰۱ از فردا سهامدار می‌شوند/ تخصیص سهام بدون نیاز به مراجعه حضوری


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: والدین متولدین ۱۴۰۱ از فردا (دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه) به مرور می‌توانند برای دریافت سهام نوزادان خود بدون مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی دولت هوشمند اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090652/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری