متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد


تهران- ایرنا- متن لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور امروز توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144195/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF