مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش‌بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پول‌شویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پول‌شویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند (م) تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده (۱۰)  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این که ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

گفتنی است: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به‌حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به‌حساب‌های او واریز شود، به‌عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به‌عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886076/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

دکتر برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به  ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن این که کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.

برزگری در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه ‌ my.tax.gov.ir شماره‌حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق نمایند.

 رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پول‌شویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

برزگری باتاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیرتجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای صد تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به‌حساب در ماه به‌عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که باتوجه‌به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز  به‌عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری