مبارزه با فرار مالیاتی، پیش نیاز برقراری عدالت مالیاتی


 تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، روش مالیات ستانی را در کشور تغییر می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204846/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری