مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار مودی مالیاتی صفر شد


اردبیل – ایرنا – مشاور عالی و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته با اجرای طرح عدالت مالیاتی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی مالیاتی صفر شد یعنی هیچ مبلغی از این اصناف به عنوان مالیات دریافت نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945018/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری