مالیات عایدی سرمایه شامل رشد تورمی قیمت‌ها نمی‌شود/ ۹۵ درصد مردم مشمول این مالیات نیستند


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه این پایه مالیاتی زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126949/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری