مالیات ستانی عادلانه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شناسایی و بستن راه‌های فرار مالیاتی، مالیات ستانی عادلانه را اجرا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029847/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری