مالیات ستانی عادلانه از کارمندان تا پزشکان/ فشار مالیات بر سوپرمیلیاردرهای فراری


تهران- ایرنا- رویکرد تحولی مالیاتی در دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی کلید خورد و این امر منجر به مالیات ستانی عادلانه خواهد شد تا همه مردم اعم از کارمندان تا پزشکان بر اساس درآمد مالیات واقعی پرداخت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124684/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری