مالیات ستانی از لوکس نشینان در دولت سیزدهم/ شناسایی ۱۴۰ هزار خانه لوکس در کشور


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و برقراری عدالت اجتماعی و ابزاری برای کنترل سوداگری درصدد است تا لوکس نشینان را مجاب به پرداخت مالیات کند، بر این اساس در قانون بودجه ۱۴۰۲ دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت تاکید شده که ۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات شناسایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055897/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری