مالیات بهترین راهکار برای کنترل و مهار تورم کشور/مدیرکل جدید امور مالیاتی خوزستان معرفی شد


اهواز – ایرنا –  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات را بهترین‎ راهکار به منظور ثبات اقتصادی، کنترل و مهار تورم در کشور عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100569/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری