مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۸۷ کشور برای مقابله با سفته‌بازی اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۸۷ کشور دنیا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در راستای مقابله با تقاضاهای سفته بازانه اجرا می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024097/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری