مالیات بر عایدی سرمایه به تنظیم معاملات اقتصادی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- پژوهشگر اقتصادی معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه به تنظیم معاملات اقتصادی کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087838/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری