مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود


تهران- ایرنا- دومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» دوشنبه ۱۴ آذرماه با موضوع «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» برگزار شد که لزوم وضع مالیات بر سود سپرده مورد اتفاق نظر همه اعضای نشست قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962706/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری