مالیات بر سوداگری راه را برای کاهش مالیات تولید هموار می‌کند


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی اجرای مالیات بر سوداگری را گامی ضروری در راستای ایجاد عدالت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برشمرد و گفت: اگر بتوانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به طور کامل اجرا کنیم تا حد بسیار زیادی می‌توانیم از فرارهای مالیاتی به شیوه های مختلف جلوگیری کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175337/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF