مالیات بر سوداگری ترمزی بر انتظارات تورمی/ قانونی برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف‌گذاری مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار دارایی‌ها نقش موثری در مدیریت جریان نقدینگی خواهد داشت و می‌تواند ترمز انتظارات تورمی را بکشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112128/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری