مالیات، ترمز لوکس‌سواران را می‌کشد/ شناسایی ۳۷۰ هزار خودروی لوکس


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم با تاکید بر عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی کار خود را آغاز کرد در همین راستا مالیات‌ستانی عادلانه یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان مالیاتی است که در این راستا ۳۷۰ هزار خودروی لوکس در کشور شناسایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056103/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری