مالک شرکت داروگر یک دهه مالیات نداده و مظلوم نمایی می‌کند


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد تعطیلی شرکت داروگر به بهانه مالیات، گفت: این بنگاه اقتصادی بیش از هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و یک دهه مالیات پرداخت نکرده است و نباید اینگونه مظلوم نمایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127693/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری