«مالک رحمتی» رییس سازمان خصوصی سازی شد/ جایگاه جدید قربان‌زاده در وزارت اقتصاد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور احکامی «حسین قربان زاده» را به عنوان جانشین خود و «مالک رحمتی» را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176982/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87