مالکان‌ خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات بدهند


تهران – ایرنا – طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995782/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری