مؤدیان نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی هوشیار باشند


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدیان نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی حاوی لینک های مراجعه به سایت های تعیین و پرداخت مالیات هوشیار باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167452/%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF