لطیفی: پرداخت حقوق حق‌التدریسی‌ها باید منظم و ماهانه باشد


تهران-ایرنا- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: پرداخت حقوق حق‌التدریسی‌هت باید ماهانه انجام شود اما عمده مشکل زمانی پیش می‌آید که دولت این منابع را پرداخت می‌کند اما شرکت‌ها، این پرداختی را برای سود بیشتر نگه داشته و دیر پرداخت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976923/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری