لطیفی: باید از حکمرانی گمانه به حکمرانی داده‌ حرکت کنیم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه باید از حکمرانی مبتنی بر گمانه‌ها به حکمرانی مبتنی بر داده‌ها حرکت کنیم، گفت: اگر بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم، باید از مردم و ظرفیت نخبگانی کشور کمک بگیریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123416/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری