لزوم تصویب سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سوداگری در بازارها


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با تاکید بر تصویب سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، گفت: فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد ما صرفه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر جسارت لازم برای تدوین قوانین لازم در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد و جذاب کردن بخش مولد، وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083299/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری